วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เกี่ยวกับศูนย์


อาคารเรียน
หลังที่ 1
1
ชั้น
1
ห้อง

หลังที่ 2
0
ชั้น
0
ห้อง

หลังที่ 3
0
ชั้น
0
ห้อง

หลังที่ 4
0
ชั้น
0
ห้อง

โรงอาหาร
 แยกจากอาคารเรียน
 รวมกับอาคารเรียน
ห้องพยาบาล
 มี
 ไม่มี
อุปกรณ์ดับเพลิง
 มี
 ไม่มีคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    0    เครื่อง
สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้                   0    เครื่อง

จำนวนเด็กนักเรียน
จำนวนนักเรียน 52 คน
การจัดห้องเรียน

อนุบาล
- อายุ มากว่า 3 ขวบ
25
คน


- อายุ ไม่เกิน 3 ขวบ
25
คน

เด็กเล็ก
- อายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ
2
คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น